winnie the pooh

winnie the pooh
winnie the pooh

Ημερ. Γεννήσεως :  24.06.18

Γονείς : Ben von der Kivenbrucke - Barracuda del Vento Marygold

Εκπαιδευμένη στα καθήκοντα υπακοής