Hellastar Donna

Hellastar Donna
Hellastar Donna
    Ημερομηνία Γέννησης  /  Date of Birth:  06 / 02 / 2010  
Ιδιοκτήτης:
Ζησιμάτου Μαρία
---
Εκτροφέας:
Βασίλης Παπανδρέου
    Αριθμός Γενεαλογικού Μητρώου  /  Reg. Number: BEK-096663
    HD: Α-normal    |   ED: -
    Επίπεδο Εκπαίδευσης  /  Trial levels : -
     Felix Crni Lotos      Phyton Crni Lotos       Ramzes Crni Lotos
      Alfa von Junipera
     Dela Kao Bumbarin       Ramzes Crni Lotos
      Beba
     Gabrijela of Sanny Hill      Gil von Hause Milsped       Black od Dragicevica
      Beta von Siki Rottweiler
     Zita von Mullmirott       Bronko od Dragicevica
      Amanda Veliki Horus