Timo Schwarz Rott.Garde

Timo Schwarz Rott.Garde
Timo Schwarz Rott.Garde
Timo Schwarz Rott.Garde
Timo Schwarz Rott.Garde
Timo Schwarz Rott.Garde
    Ημερομηνία Γέννησης  /  Date of Birth: 07 / 08 / 2012  
Ιδιοκτήτης:
Ζησιμάτου Μαρία
---
Εκτροφέας:
Zaklina Vrana
    Αριθμός Γενεαλογικού Μητρώου  /  Reg. Number: BEK-ΧΧΧΧΧ
    HD: ΧΧΧΧΧ   |   ED: ΧΧΧΧΧ
    Επίπεδο Εκπαίδευσης  /  Trial levels :ΧΧΧΧΧ
     Condor Vom Schonen Kopf      Lenz Von der Hassberghohen      Exel Vom Weissen Schwan
     Gunda Von Der Hassberghohen
     Wilma Schwarz Rott.Garde      Nemo Vom Bonzi Star
     Ira Schwarz Rott.Garde
     Ewa Schwarz Rott.Garde      Gino Von Der Berghalbinsel      Chuck v.d.Berghalbinsel
     Wespe Vom Kummelsee
     Ira Schwarz Rott.Garde      Kim vom Hause Lohnert
     Zana's Baby Victory